شعبه شیراز
زنانه و مردانه
شیراز ، میدان مطهری ، بلوار قدوسی شرقی ، بعد از قدوسی ۱۳ ، فروشگاه وزیری