شعبه سمنان
زنانه و مردانه
سمنان ، خیابان فجر ، نبش خیابان فرمانداری ، فروشگاه وزیری