شعبه رشت
زنانه و مردانه
رشت ، بلوار امام خمینی ، بین میدان توشیبا و فرهنگ ، جنب کانون زبان ایران ، فروشگاه وزیری