شعبه تبریز
زنانه و مردانه
تبریز ، آبرسان ، بلوار هفت تیر ، جنب آزمایشگاه پلاسما ، فروشگاه وزیری