شعبه قزوین
زنانه و مردانه
قزوین ، حد فاصل چهارراه فلسطین و عمران ، مرکز خرید داریوش ، طیقه -1 ، فروشگاه وزیری