شعبه غرب تهران
زنانه و مردانه
چیتگر ، بلوار علی مرادی (کوهک سابق) ، نبش نسیم ۱۰ ، فروشگاه وزیری