شعبه خرم آباد
زنانه و مردانه
خرم آباد ، بلوار ساحلی ، میدان نیلوفر(شهید محمدباقر ندری) ، جنب ساختمان دریا ، فروشگاه وزیری