شعبه بجنورد
زنانه و مردانه
بجنورد ، خیابان امیریه جنوبی ، بین رضا امامی ۱۶ و ۱۸ ، ساختمان بزرگمهر ، فروشگاه وزیری