شعبه اهواز
زنانه و مردانه
اهواز ، کیانپارس ، خیابان وهایی ، بین دو و سه کیان آباد ، جنب مرکز تخصصی سلامت و زیبایی تیکا ، فروشگاه وزیری