شعبه بندرعباس
زنانه و مردانه
بندرعباس ، میدان دانشگاه، بلوار ملی گاز، بین گوهران ۴۸ و ۵۰، فروشگاه وزیری