شعبه زنجان
زنانه و مردانه
زنجان ، خیابان خرمشهر ، روبروی پمپ بنزین، جنب بانک پارسیان، فروشگاه وزیری