شعبه ارومیه
زنانه و مردانه
ارومیه ، شیخ تپه ، خیابان براعتی ، پلاک ۱۱۱، فروشگاه وزیری