شعبه بوشهر
زنانه و مردانه
بوشهر ، میدان امام خمینی، بلوار امام خمینی ، خیابان بعثت ، جنب ساختمان ثنا ، فروشگاه وزیری