شعبه همدان
زنانه و مردانه
همدان ، خیابان میرزاده عشقی ، جنب تالار حافظ ، فروشگاه وزیری