شعبه مرکز تهران
زنانه و مردانه
خیابان میرزای شیرازی ، بین خیابان مطهری و بهشتی ، نبش کوچه ناهید ، پلاک ۲