شعبه اصفهان
زنانه و مردانه
اصفهان ، خیابان چهارباغ خواجو، چهارراه نقاشی، خیابان شریف واقفی، نبش سه راه ملک ، فروشگاه وزیری