شعبه بیرجند
زنانه و مردانه
بیرجند ، تقاطع توحید محلاتی ، نبش توحید 37 ، فروشگاه وزیری