شعبه شاهرود
زنانه و مردانه
شاهرود ، خیابان 22 بهمن ، نبش کوچه 20/1 ، فروشگاه وزیری