شعبه شهر پوشاک
زنانه و مردانه
جاده اندیشه بسمت مارلیک، بعد فاز 2، نرسیده به 3 راه مارلیک، سمت راست شهر پوشاک وزیری