شعبه جنوب تهران
زنانه و مردانه
شهر ری، سه راه ورامین و خیابان ،رامین به سمت میدان معلم ، جنش قنادی پارت ، پلاک ۱۵۶